Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอให้เข้าทำการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559
 ประกาศ ตารางสอบระดับ ปวส. 2
 ตู้เพาะเห็นอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน ได้รับรางวัล
 โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ International University
 ตรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
  เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร
 บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558