Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอเชิญชวนร่วมงาน FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2562

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

          จัดกิจกรรม FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ “เส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น เลียบสันเขาภูพาน ตำนานถิ่นภูไท” ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานทางไกลให้เป็นที่แพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร

          เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
โดยสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 
https://goo.gl/forms/s0RAzFHeQVRjazFx2
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 4277 2391 หรือ โทรสาร 0 4277 2392 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562

ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ "ลูกทุ่งอีสานปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI ครั้งที่ 9" 
  แบบประเมินผลโครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9 
  ขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9