Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 20 ปี และประชาชนที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป มีความสามารถด้านการร้องเพลง สมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561 ฟรี สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณหาญณรงค์ นาเตย (พี่ต๋อย) โทร 098-2182325 คุณจักราวุธ แสงชา (พี่ต้น) โทร.085-7496844 และสามารถติดตามความเลื่อนไหวการประกวดที่ที่ เฟสบุคแฟนเพจ >>> https://www.facebook.com/RMUTI.ESAN.SINGINGCONTEST/ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่>>>> https://goo.gl/r7n5CH 


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328   
  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328 
  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561