Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 20 ปี และประชาชนที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป มีความสามารถด้านการร้องเพลง สมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561 ฟรี สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณหาญณรงค์ นาเตย (พี่ต๋อย) โทร 098-2182325 คุณจักราวุธ แสงชา (พี่ต้น) โทร.085-7496844 และสามารถติดตามความเลื่อนไหวการประกวดที่ที่ เฟสบุคแฟนเพจ >>> https://www.facebook.com/RMUTI.ESAN.SINGINGCONTEST/ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่>>>> https://goo.gl/r7n5CH 


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชวนร่วมงาน FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2562 
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ "ลูกทุ่งอีสานปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI ครั้งที่ 9" 
  แบบประเมินผลโครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9