Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับตำแหน่ง ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2558

          ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับตำแหน่ง ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่
1. นางสาวศศิธร มาหาญ น้องบีท (ดาวคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) จากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
2. นายประพันธ์ โสดา น้องท๊อป (เดือนคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. หนึ่งธิดา ขันธ์แก้ว น้องฟ้าใส (ดวเทียม) จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. นางสาวกาญจนาพร แก้วศิริ น้องเนื้อนุ่ม (ขวัญใจ คอท.) จากสาขาวิศวกรรมโยธา


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพังโคน ประจำปี 2560 
  มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช