ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328   
     ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328 ประจำปีการศึกษา 2561  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9   
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 20 ปี และประชาชนที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป มีความส  [เพิ่มเติม...]
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   
     ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสารเสริมการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ เมืองต้องห้าม(พลาด)   
     ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสารเสริมการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ เมืองต้องห้าม(พลาด) ท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวิถีธรรม @บ้านพอกใหญ่  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561   
     ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561  [เพิ่มเติม...]
การจัดการความรู้ ชื่อผลงาน “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง” คว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ   
     การจัดการความรู้ ชื่อผลงาน “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง” คว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลา  [เพิ่มเติม...]
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
     ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  [เพิ่มเติม...]
เอกสารการพัฒนาและบริหารหลักสูตร พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561   
     คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561   [เพิ่มเติม...]
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
     ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [เพิ่มเติม...]
ปฏิทินการศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
     ปฏิทินการศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐ ลงวัน  [เพิ่มเติม...]
ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษา 2/260   
     ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  [เพิ่มเติม...]
ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปวส.) ประจำภาคการศึกษา 2/260   
     ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปวส.) ประจำภาคการศึกษา 2/260  [เพิ่มเติม...]
การรับรองคุณวุฒิ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก สำนักงาน ก.พ.   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการพิจารณารับรองคุณวุฒิ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.จำนวน 21 หลักสูตร  [เพิ่มเติม...]

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ   
     เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการ  [เพิ่มเติม...]
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO   
     โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO  [เพิ่มเติม...]
แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0   
     แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0  [เพิ่มเติม...]
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO   
     วันที่ 28 -30 มีนาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัด “โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร  [เพิ่มเติม...]
โครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   
     วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนดลยี ได้จัด “โครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560” ณ ห้องปร  [เพิ่มเติม...]
รับการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   
     นที่ 6 มีนาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2  [เพิ่มเติม...]
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการ FIT ช่วนปั่นละเบ๋อ ครั้งที่ 3   
     วันที่ 5 มีนาคม 2561คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากโคร  [เพิ่มเติม...]
FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3   
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ “FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3 ”ภายใต้คำขวัญของการจัดการแขงขันที่ว  [เพิ่มเติม...]
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร:กิจกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)   
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร:กิจกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตร  [เพิ่มเติม...]
โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5   
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5” ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม  [เพิ่มเติม...]
กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560   
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณธอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  [เพิ่มเติม...]
โครงการประกวดดาว-เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560   
     สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการประกวดดาว เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม  [เพิ่มเติม...]
ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)   
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี “ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)”ในการติดตามผลการดำเนินงาน ของอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี  [เพิ่มเติม...]

ความร่วมมือ MOU/MOA

พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน   
     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ โร  [เพิ่มเติม...]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang  [เพิ่มเติม...]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)   
     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement) ระหว่างคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และคณะ  [เพิ่มเติม...]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง   
     การทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน   [เพิ่มเติม...]

ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี   
     คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี  [เพิ่มเติม...]
เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ   
     “เครื่องดำนาขนาดเล็ก” จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดย ได้รับรางวัลที่น่าชื่นชมถึง 2 รางวัลในงา  [เพิ่มเติม...]
นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์   
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก  [เพิ่มเติม...]
ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา   
     ทีมจำปาอีสาน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ  [เพิ่มเติม...]
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7   
     นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7   [เพิ่มเติม...]
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2   
     ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2  [เพิ่มเติม...]
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) ได้รับรางวัล Grand Award AUC2 2015   
     นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ อาจารย์อภิรักษ์ ทูลธรรม อาจารย์ ดร.อนุชาวดี อาจารย์ ดร.ชลีนุช คนซื่อ อาจารย์หทัยรัตน์ เทียบแสง อาจารย์กมล ช่ว  [เพิ่มเติม...]
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558   
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558  [เพิ่มเติม...]
ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็ก ผลงานทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชะเลิศอัน ๑ ระดับประเทศ   
     ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็ก ผลงานทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชะเลิศอัน ๑ ระดับประเทศ  [เพิ่มเติม...]
พิธีส่งมอบรถรางนำเที่ยว   
     พิธีส่งมอบรถราง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกล  [เพิ่มเติม...]
เครื่องกลโชว์ผลงาน   
     ดร.นำพล พิพัฒน์ไพบูลย์ และอาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ พร้อมทีมงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเข  [เพิ่มเติม...]
ขอแสดงความยินดี และชื่นชม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗   
     ขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับทีมงานประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษา นำโดย นายหาญณรงค์ นาเตย และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  [เพิ่มเติม...]
ชนะเลิศ การแข่งขัน“เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (ดีเซล) และระบบโครงสร้างจักรยานยนต์ฯ   
     ชนะเลิศ การแข่งขัน“เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (ดีเซล) และระบบโครงสร้างจักรยานยนต์ฯ  [เพิ่มเติม...]

แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และ แบบฟอร์มสรุปโครงการ   
     เพื่อให้แบบฟอร์มมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  [เพิ่มเติม...]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1   
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  [เพิ่มเติม...]
คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (2560-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1   
     คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (2560-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  [เพิ่มเติม...]
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1   
     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งท  [เพิ่มเติม...]
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 4 ปี (2561-2564) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
     แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 4 ปี (2561-2564) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  [เพิ่มเติม...]
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)   
     แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  [เพิ่มเติม...]
แบบกรอกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน   
     แบบกรอกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน  [เพิ่มเติม...]
เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560   
     เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  [เพิ่มเติม...]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบการจัดทำงบประมาณครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561   
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบการจัดทำงบประมาณครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  [เพิ่มเติม...]

ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560   
     วันที่ 30 มีนาคม 2561คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วม “การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560”   [เพิ่มเติม...]
ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา   
     ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา  [เพิ่มเติม...]
รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
     ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  [เพิ่มเติม...]
กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร   
     กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  [เพิ่มเติม...]
สหกิจศึกษา คืออะไร   
     สหกิจศึกษา คืออะไร  [เพิ่มเติม...]
คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา   
     คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา  [เพิ่มเติม...]

ข่าวบริการวิชาการ/วิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2561-2562   
     ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2561-2562  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10   
     ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10  [เพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา   
     ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)   
     ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QU  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ THE TNI ACADEMIC CONFERENCE 2017 ครั้งที่ 4   
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ THE TNI ACADEMIC CONFERENCE 2017 ครั้งที่ 4  [เพิ่มเติม...]
ขอความอนุเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
     ขอความอนุเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  [เพิ่มเติม...]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560   
     ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560  [เพิ่มเติม...]
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
     เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [เพิ่มเติม...]

ตำแหน่งงาน/รับสมัครงาน

เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560   
     เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560  [เพิ่มเติม...]
กรมสรรพากร (The Revenue Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการจำนวน 151 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต   
     กรมสรรพากร (The Revenue Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการจำนวน 151 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  [เพิ่มเติม...]

ติดต่อสอบถาม:
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
Tel.042-772-391 Fax.042-772-392
Facebook Page Facebook Group